Palveluihin kuuluvat 

  • puutavarakuljetukset
  • maa-ainesten kuljetus
  • lumen auraukset pihoilta sekä metsä- ja maanteiltä
  • pyöräkuormaajapalvelut
  • aurausviitoitukset
  • teiden lanaukset


Tuotevalikoimaamme kuuluvat mm. talojen pohjahiekat, sorat ja erilaiset murskeet


Valikoimastamme löytyy:

  • hiekat
  • soramurskeet
  • kalliomurskeet